اخبار

تخصیص امتیاز پژوهشی و نمره به دانشجویان دکتری و ارشد

🕔 02 مهر 02

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند این کنفرانس بین المللی با توجه به دارا بودن تمامی مولفه ها و امتیازات مربوطه، نمایه ISC و... طبق تمامی بخشنامه های قبلی و جدید وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و... دارای بیشترین امتیاز پژوهشی و نمره پایاننامه برای رساله دانشجویان دکتری و ارشد می باشد.

لذا تمامی دانشجویان دکتری نیز می توانند مقالات مستخرج از رساله خود را ارسال و در صورت پذیرش و دریافت گواهینامه از حداکثر امتیاز و نمره مربوطه استفاده نمایند.


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره دوم کنفرانس

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره اول کنفرانس